کمک به دانش آموزان

کمک به تحصیل دانش آموزان

یکی از اصلی ترین عوامل افت تحصیلي دانش آموزان بخصوص در مناطق محروم کشور وضعيت اقتصادي خانواده هاست. مسلماً خانواده اي كه از توانایی مالی مناسبی برخوردار نیست قادر نخواهد بود بسياري از امكانات و نيازهاي اساسي آموزشی و تحصيلي فرزندان خود را تأمين کنند. این نقطه ضعف دلیل ایجاد فشار و استرس های فراوانی برای فرزندان این خانواده ها شده و در نهایت موج اختلال در رشد احساسی و فیزیکی می شود. نداشتن امكانات تحصيلي سبب مي شود به تدريج انگيزه تحصيلي دانش‌آموز پايين بیاید و این امر باعث دل زدگي او از درس و مشق و نهايتاً افت تحصیلی و ترك تحصيل او شود .

سالانه 140 هزار دانش آموز در ایران به دلیل نیاز مالی از نعمت تحصیل محروم می مانند.

تهیه امکانات تحصیلی وآموزشی برای دانش آموزان