اهدای لوازم منزل

کمک به تهیه لوازم اولیه زندگی

با پیشرفت تکنولوژی و بهبود شرایط کیفی زندگی تصور نداشتن لوازم اولیه زندگی مانند یخچال، پنکه، بخاری، کولر و . . . تقریبا غیر ممکن است. با این حال خانواده های زیادی در گوشه و کنار شهرمان و حتی در همسایگی خودمان هستند که از این حداقل امکانات هم برخوردار نیستند. اما با نیت خیر و اراده هموطنان خیرمان و کمک های ایشان به موسسه توانستیم ده ها مورد اجاق گاز، پنکه، بخاری و تلویزیون به این خانواده ها اهدا کنیم.

سالانه 140 هزار دانش آموز در ایران به دلیل نیاز مالی از نعمت تحصیل محروم می مانند.

تهیه امکانات تحصیلی وآموزشی برای دانش آموزان