توضیحات

انسان برای بقای زندگی برخی نیاز های اساسی دارد که مهمترین آن ها خوراک ، پوشاک و مسکن است . برقراری امنیت غذایی ، موجب افزایش سطح سلامت بدنی و در پی آن سلامت روحی و روانی افراد می شود . بر این اساس ، موسسه خیریه کوثر النبی طوس تامین نیاز های خورد و خوراک را یکی از حوزه های ثابت و اصلی در راستا با اهداف خود قرار داده است . این موسسه جهت تامین برخی نیازهای مددجویان ، یک سبد مواد غذایی که اکثرا شامل مواد غذایی پرمصرف از قبیل : برنج ، روغن ، قند ، گوشت و مرغ ، رب و... می باشد ; بطور ماهیانه در اختیار هر نفر مددجو قرار میدهد .

سایر خدمات