توضیحات

در طی سال های گذشته ، موسسه خیریه کوثرالنبی طوس در جهت ارتقای سلامت مددجویان تحت پوشش این موسسه ، با برخی پزشکان قرارداد بسته بود و پزشک ماهیانه به مساجد محله های سکونت مددجویان می رفت و تمام مددجویان موسسه به طور رایگان ویزیت می شدند ، همچنین داروهای مورد نیاز آن ها تهیه می شد . اما طی سال های گذشته با اجرایی شدن موضوع پوشش کامل بیمه سلامت و کاهش هزینه های درمانی توسط دولت ، اختصاص هزینه های جزئی درمانی به هزینه های جراحی و ترخیص توسط هیئت مدیره موسسه خیریه کوثرالنبی طوس تصویب و اجرا گردیده است ، یعنی هزینه های عمومی درمانی تماما مختص به هزینه جراحی و ترخیص گردیده است .

سایر خدمات