توضیحات

با پیشرفت تکنولوژی و بهبود شرایط کیفی زندگی تصور نداشتن لوازم اولیه زندگی مانند یخچال، پنکه، بخاری، کولر و . . . تقریبا غیر ممکن است. با این حال خانواده های زیادی در گوشه و کنار شهرمان و حتی در همسایگی خودمان هستند که از این حداقل امکانات هم برخوردار نیستند. اما با نیت خیر و اراده هموطنان خیرمان و کمک های ایشان به موسسه توانستیم ده ها مورد اجاق گاز، پنکه، بخاری و تلویزیون به این خانواده ها اهدا کنیم.

سایر خدمات