توضیحات

موسسه خیریه کوثر النبی طوس با هدف حمایت همه جانبه از نیازمندان و مددجویان برآن شد که از طریق فروش اینترنتی گل، تاج گل، بنر و استند به همشهریان عزیز مشهدی جهت مراسم های ترحیم، شادی و جشن علاوه بر مددجویان، نیکوکاران محترم را هم با این روش منتفع کند.

سایر خدمات